Ty też możesz zostać "KOPERNIKIEM"

Obraz

Obrazek

Czym obserwujemy

Obrazek

Koło astronomiczne

Obrazek

Co obserwujemy