Założeniem projektu jest przede wszystkim udostępnianie autorskich materiałów dydaktycznych ułatwiających uczniom, między innymi, lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego. W blogu publikowane są również np. zbiory linków do użytecznych symulacji i propozycje ich wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w toku lekcji, artykuły traktujące o praktycznej stronie dydaktyki fizyki, filmy dydaktyczne tworzone w Green Studio CDN Leszno (i nie tylko).

Blog znajdziesz tutaj!