Czym jest dwujęzyczność na fizyce?

Przede wszystkim dwujęzycznie nie znaczy w całości po angielsku! Głównym językiem prowadzenia lekcji jest język polski. Język angielski wprowadzany jest stopniowo. Uczymy się słownictwa „branżowego”, aby poradzić sobie z analizowaniem i rozwiązywaniem problemów i zadań sformułowanych w tym języku. Część zadań rachunkowych, ćwiczeń teoretycznych sformułowana jest w języku angielskim, ale większość w języku polskim. W toku lekcji wykorzystujemy anglojęzyczne filmy popularnonaukowe związane z fizyką, astronomią i techniką. Celem tych aktywności jest kształcenie rozumienia ze słuchu oraz właściwej wymowy. Języka angielskiego jest sporo na lekcjach, ale naszym podstawowym celem jest zrozumienie przebiegu zjawisk fizycznych i praw nimi rządzących!