Czas na doświadczenia...

Współczynnik załamania

Tym razem na lekcjach laboratoryjnych "Physics HL" wyznaczamy współczynnik załamania tworzywa sztucznego.  Całą "aparaturą" jest wskaźnik laserowy, miara, "tablicowa" ekierka i pisak.
Porysowane ławki da się wyczyścić! :)

Obrazek

Obrazek
Obrazek

Obrazek

Siatka dyfrakcyjna

Uczniowie klasy 3B IB HL badają obraz interferencyjny uzyskany za pomocą siatki dyfrakcyjnej i półprzewodnikowego lasera.

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie długości fali użytego światła dla trzech różnych ustawień, a następnie przedyskutowanie zgodności uzyskanych wyników i precyzji zastosowanej metody pomiarowej.

Fragment lekcji...  :)

Udostępniony materiał wideo jest swego rodzaju  "próbką" lekcji fizyki, w jakich uczestniczą nasi uczniowie. :)  Staramy się, aby lekcje były jak najbardziej atrakcyjne wizualnie dla uczniów i, w miarę możliwości technicznych, "okraszane" fajnymi doświadczeniami.

Film dotyczy prostego zagadnienia z zakresu budowy cząsteczkowej otaczających na substancji - pochodzenia siły parcia gazu. 

Ogniskowa soczewki skupiającej


Obrazek

Na przedstawionej na zdjęciach lekcji uczniowie klasy trzeciej matematyczno-fizycznej doświadczalnie badali uzyskiwanie obrazów za pomocą soczewek skupiających. 

Głównym celem doświadczenia było wyznaczenie ogniskowej   badanej soczewki.

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Wpływ ciśnienia otaczającego gazu na temperaturę wrzenia substancji

Doświadczenie ilustruje silną zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia otaczającego ją gazu. W eksperymencie użyta została pompa próżniowa, dzięki której można obniżyć ciśnienie powietrza pod szklanym kloszem do bardzo niskich wartości. W rezultacie bez problemu można doprowadzić do wrzenia wodę o temperaturze zaledwie 30 stopni Celsjusza. 

Umieszczenie słabo napompowanego balonika, który znacząco zwiększa podczas działania pompy swoją objętość pozwala zademonstrować spadek ciśnienia  pod kloszem.

Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek
17. Odstęp
17. Odstęp